Highlights van de dekking van onze Cyberverzekering zijn:

Let op: kijk voor de maxima altijd in de polis en voor de inhoud van deze verzekering ook altijd in de verzekeringsvoorwaarden.

Een, 24/7 beschikbaar, gespecialiseerd responseteam

Bepaalde eigen kosten (herstelkosten) van het bedrijf

omzetdaling

Schade door bedrijfsonderbreking

De aansprakelijkheid voor door derden geleden schade

Direct opvang en assistentie bij schade
Toonaangevende dekking
Diverse mogelijkheden voor dekkingsuitbreidingen
24/7 bereikbaarheid van een gespecialiseerd responseteam
Persoonlijke begeleiding van onze acceptanten cyber
Een kort en eenvoudig aanvraagformulier voor drie offertes van verschillende aanbieders

Onze Cyberverzekering

De Hienfeld Cyberverzekering biedt bescherming voor de gevolgen van een cyberincident, zoals:

Let op: kijk voor de maxima altijd in de polis en voor de inhoud van deze verzekering ook altijd in de verzekeringsvoorwaarden.

Hacking
 • De kosten van advies en onderzoek in systeembeveiliging
 • De kosten van gestolen data of software
 • De kosten van forensisch onderzoek naar de oorzaak van een hack en de identiteit van de hacker
 • De kosten van PR-advies ter bescherming van de reputatie uw bedrijf
Systeeminbraak
 • De kosten van crisismanagement
 • De kosten van forensisch onderzoek (naar de oorzaak en reikwijdte)
 • De kosten van communicatie met stakeholders
 • De kosten van extra klantenondersteuning
Verlies of diefstal van privacygevoelige gegevens
 • Onderzoekskosten door bijvoorbeeld creditcardmaatschappijen of justitie
 • Schadeclaims van individuele personen
 • Opgelegde boetes door toezichthouders, of andere verplichte vergoedingen
aansprakelijkheid Digitale aansprakelijkheid
 • Als uw website of e-mail onbedoeld een auteursrecht schendt, een virus bevat of reputatieschade toebrengt zijn de hieruit voortvloeiende kosten gedekt
afpersing Digitale afpersing
 • Als uw computersysteem of data door hackers wordt gegijzeld, is de schade die u daardoor lijdt verzekerd
 • Ook krijgt u bijstand van security-experts en wordt het eventuele betaalde losgeld vergoed
omzetdaling Omzetverlies door cyberaanvallen
 • Als u omzetverlies lijdt door een DDoS-actie of andere cyberaanval op uw computersystemen, is dit verlies gedekt
aansprakelijkheid CEO fraude en social engineering
 • Dekking voor het verlies van vermogen na CEO fraude of social engineering
 • Onderzoekskosten om te bewijzen dat iemand een onrechtmatige overeenkomst heeft gesloten, met vermogensschade voor u tot gevolg

Verzekerd bedrag en premie

Hienfeld biedt een ruime keuze in verzekerde bedragen en maatwerkoplossingen. Schade en kosten worden vergoed tot maximaal het verzekerd bedrag (premier risque).

Let op: er kunnen eigen risico’s, sublimieten en uitkeringstermijnen van toepassing zijn.

De premie is mede afhankelijk van de volgende factoren:

Het soort bedrijf

Het verzekerd bedrag

De omzet

Dekkingsuitbreidingen

Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?

Nalatigheid / roekeloosheid, opzet en fraude
Incidenten die zich vóór de ingangsdatum hebben voorgedaan
Aansprakelijkheidsverhogende bedingen

Overleggen met een van onze acceptanten?

Heeft u een vraag of wilt u graag even telefonisch
overleggen met een van onze cyberspecialisten
neem dan contact op met:

Onze acceptanten zijn altijd bereid om bij u langs te komen.