Waarom?

Ondernemers krijgen steeds meer te maken met cyberrisico’s als: hacking, systeeminbraak, verlies of diefstal van data en cyberaanvallen. De kosten van een forensisch onderzoek, door de autoriteit bescherming persoonsgegevens opgelegde boetes, kosten bedrijfsstilstand etc. zijn niet gedekt op de traditionele verzekeringen, maar deze kosten kunnen wel het einde van een onderneming betekenen.

Een Cyberverzekering biedt hierbij uitkomst. Voor een premie vanaf € 395,00* per jaar heeft u al een Cyberverzekering met een verzekerd bedrag van € 100.000,00.

* exclusief € 10,00 poliskosten en assurantiebelasting

Hoe groot kan de financiële schade zijn?

Om een beter beeld te krijgen van de impact van een cyberincident, heeft Hienfeld een aantal scenario’s uitgewerkt. Bij deze scenario’s worden de impact en de daarbij behorende kosten beschreven.

Download de schadevoorbeelden van Hienfeld

Overleggen met een van onze acceptanten?

Heeft u een vraag of wilt u graag even telefonisch
overleggen met een van onze cyberspecialisten
neem dan contact op met:

Onze acceptanten zijn altijd bereid om bij u langs te komen.